Rachunkowość dla małych firm

Rachunkowość dla małych firm - BronzeerRachunkowość dla małych firm można przeprowadzić rozliczając się na kilka sposobów: wedle księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego jak również karty podatkowej. Jeżeli podatnik sporządza księgowość samodzielnie, wypełniając formularz CEIDG-1 może zostawić puste pole lub zapełnić je danymi przedsiębiorstwa. Jeżeli rachunkowością zajmować się będzie biuro rachunkowe, wtedy informacja o tym zostać zapisana w formularzu lub w przeciągu 7 dni informacje trzeba zaktualizować. Przedsiębiorca zakładając firmę musi zamieścić informacje gdzie będzie przechowywana dokumentacja rachunkowa.

Księga przychodów i rozchodów

Podatnik w ramach rozliczenia może posłużyć się formą podatku na zasadach ogólnych albo podatku liniowego z pozarolniczej działalności gospodarczej. Księga przychodów i rozchodów jest ewidencją księgową na bazie wykazu dowodów – najczęściej rachunków i faktur. Dlatego księguje się przychody i wydatki działalności gospodarczej. Dla tych możliwości narzucone są inne stawki podatkowe, a także sposób przeprowadzania obliczeń. Jest to prosta sposobność do rozliczania i nie potrzeba na nią sporo czasu.

Na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego

Wykonywanie rozliczeń podatkowych tym sposobem można tylko i wyłącznie posiadając samodzielną działalność gospodarczą albo działalność gospodarczą w formie spółki. Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczoną metodą ewidencji ewidencji księgowej. Podstawą opodatkowania jest dochód jaki przedsiębiorstwo osiągnęło, pomijając w podsumowaniu rozchody przedsiębiorstwa. Do podsumowanego przychodu zastosowana zostaje stawka podatkowa. Dla takim wypadku określony jest limit przychodów 250,000 tys. euro. Aczkolwiek trzeba zapamiętać, że dla spółki w limit wchodzić będzie przychód wszystkich wspólników. Przychody z prowadzenia tych działalności nie są dodawane.

Według karty podatkowej

Karta podatkowa jest przystępnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw dających zatrudnienie skromnej ilości pracowników. Płatnik płaci stałą stawkę podatku każdego miesiąca. Miesięczny podatek zostaje podany według ustaleń naczelnika urzędu skarbowego. Na wysokość podatku ma wpływ ilość zamieszkałych ludzi w miejscu prowadzenia firmy, ilość pracowników jak również charakter firmy. Przedsiębiorstwo przeprowadzając rozliczenie tym sposobem nie jest zobowiązane, aby wykonywać księgowość czy uiszczać opłaty zaliczek na podatek dochodowy. Nie ma obowiązku również, aby składać zeznania podatkowe. Jest zmuszony natomiast przechować jakiekolwiek kopie faktur oraz rachunków w kolejności numerów. Dokumenty zachowuje się w przeciągu 5 lat podatkowych – od końcówki roku w którym sporządzono fakturę lub rachunek. Przedsiębiorca musi prowadzić książkę ewidencji zatrudnienia.