Metale i obróbki

Spośród wykorzystywanych technologii wykazać można obróbkę: cieplno-chemiczną, mechaniczną, skrawaniem, plastyczną jak również chemiczną. Obróbka metali jest to tok procesów, których celem jest nadać konkretny kształt. Poza zmianą kształtu, ingeruje się również we właściwości fizyczne i chemiczne specyficznego surowca.

Obróbki skrawaniem

Obróbka metali - Obróbka metaliToczenie – przebiega: obwiedniowo, poprzecznie, wewnętrznie, zewnętrznie, kopiowo albo wzdłużnie. Obrabianie metalu polega na przekształceniu kształtu tworzywa wprowadzając go w ruch obrotowy, a narzędzie w ruch liniowy. Tworzywo w trakcie obracania się jest kształtowany nożem tokarskim, który sposobem skrawania nadaje kształt stożkowaty, walcowaty albo kulisty.

Frezowanie – obróbka metalu, której celem jest doprowadzenie do wytyczonego kształtu poprzez wieloostrzowe narzędzie. Narzędzie obrabiarki tzw. frezarki wprawione jest w ruch obrotowy – czołowy albo obwodowy. Przedmiot obrabiany wprawiony jest ruch posuwowy – przeciwbieżnie lub współbieżnie, to zależy od ustawienia osi obrotu ostrza. Może zaistnieć taka sytuacja, że ostrze oprócz ruchu obrotowego, będzie wykonywało ruch posuwowy, a materiał będzie umiejscowiony statycznie.

Szlifowanie – ten sposób obróbki opiera się na zdzieraniu metalu o cienkiej ilości materiału za pomocą narzędzi ściernych – takich jak ściernica. Najczęściej szlifowanie wykorzystuje się do obróbki materiałów wykonanych z hartowanej stali, ale każdy inny materiał z metalu może zostać poddany pod tę metodę obróbki. To ile materiału zostanie startego zależy od: rodzaju, wielkości, twardości ściernicy jak również ziarnistości. Do produkcji ściernic zwykle stosuje się: węglik krzemu, węglik boru, diament i korund.

Oferta obróbki metalu – http://frezstal.pl

Obróbki plastyczne

Walcowanie – takim sposobem obróbki mogą zostać poddane na przykład takie materiały jak blachy, pręty albo kształtowniki. Walcowanie odbywa się na gorąco, zimno albo ciepło. tego typu obróbki metalu, mają na celu doprowadzenie do specyficznego kształtu poprzez nacisk wywierany między: tarczkami, rolkami lub walcami. Istnieje również sposobność, aby narzędzie płaskie przemieszczało się w stosunku do siebie kształtując tworzywo.

Tłoczenie – tej metodzie obróbki wykorzystuje się materiały o niedużej grubości. Tłoczenie przebiega na ciepło lub zimno. Tego rodzaju obróbki metalu polegają na przemianie kształtu wykonując kształtowanie, łączenie lub cięcie.

Ciągnienie – do tego rodzaju obróbki ulegają na przykład materiały takie jak rura, pręt albo drut. Ciągnienie jest wykonywana na ciepło lub zimno. Obróbka metalu polega na przemianie kształtu poprzez stopniowe zmniejszanie się przekroju poprzecznego, a w konsekwencji wydłużeniu materiału.

Gięcie – tego typu obróbki metalu polegają na przekształceniu kształtu wykonując wyginania, zwijania albo zaginania. Obróbka poprzez gięcie odbywa się na przy niskiej temperaturze, z wielką dokładnością, dlatego wymiary poprzeczne są takie same.

Kucie – ten sposób obróbki przebiega na tzw. młotkach, kuźniarkach lub prasach. Obróbka kuciem przebiega w sposób mechaniczny lub ręczny – na zimno albo ciepło. Tego rodzaju obróbki metalu, mają na celu zmianę kształtu poprzez zgniatania, uderzenia lub nacisk.