Lotus Ford 72 #14 Graham Hill Mexican GP 1970

Dzieci i Zabawki

Informacje

Lotus Ford 72 #14 Graham Hill Mexican GP 1970 pochodzi z kolekcji firmy Minichamps.Model metalowy z elementami plastikowymi. Galeria Miejska Arsenał z okazji obchodzenia "Urodzin Fotoplastykonu" postanowiła wydać publikację "Fotoplastykon Poznański". Fotoplastykon Poznański to jedyne takie urządzenie funkcjonujące w zachodniej Polsce, które umożliwia prezentowanie trójwymiarowych zdjęć, jak czyniono to powszechnie jeszcze sto lat temu. Publikacja przybliży historię Fotoplastykonu Poznańskiego ["Dzieje wypraw w głąb trzeciego wymiaru" Georgi Gruew], przedstawiając sposób jego działania, a także podkreślającej jego funkcję edukacyjną ["Wielka brązowa beczka. Przez zabawę do nauki, czyli fotoplastykon jako narzędzie edukacyjne" Jadwiga Grzybak (Siatka)] i historyczno- artystyczną ["Trójwymiarowe ekspozycje. O wystawach w Fotoplastykonie Poznańskim" Marcel Skierski]. W książce znajdzie się bogata dokumentacja fotograficzna obejmująca zarówno stereofotografie, które można było zobaczyć na organizowanych w Galerii wystawach, jak i zdjęcia z przeprowadzonych licznych warsztatów plastycznych dla dzieci, inspirowanych Fotoplastykonem. Wartość książki zwiększy rozdział złożony ze wspomnień poznaniaków ["Migawki ze wspomnień" Sylwia Jarmuż], dzięki czemu publikacja stanie się jeszcze bardziej wyjątkową i unikatową pozycją na polskim rynku księgarskim. Fragment publikacji [z tekstu Sylwii Jarmuż pt. Migawki ze wspomnień] "Pamiętam czarną kotarę" Leszek Jasiński: "za nią, w pomieszczeniu, w którym stał Fotoplastikon, było ciemno. Tylko błyszczały w tej ciemności te złote okulary" Światło tak na nie padało, że miało się wrażenie, iż świecą w mroku. Budowało to atmosferę tajemnicy. Gdy człowiek był dzieckiem, to w ogóle działało tajemniczo. Te okulary były jak prześwity do innej rzeczywistości. (")"