Łambinowice na dawnej pocztówce - Elżbieta Woźniak, Mariusz Woźniak

Albumy

Informacje

Album, który trafia do rąk czytelników, różni się z pewnością od wielu innych popularnych wydań zbiorów z pocztówkami widokowymi, przedstawiającymi walory krajobrazowe, przyrodnicze lub obiekty charakterystyczne dla danego miasta, wsi lub określonego regionu. Jest albumem szczególnym i wyjątkowym. Oprócz pocztówek z Łambinowic (do 1945 r. niemiecka nazwa - Lamsdorfl i okolic Niemodlina (Falkenberg), Korfanowa (Friedland), Tułowie (Tillowitz) i innych zebrano w nim pocztówki ilustrujące i upamiętniające pewien ważny fragment historii Śląska Opolskiego i polsko-niemieckiego sąsiedztwa, mający swoje szerokie implikacje. Chodzi tu głównie o pocztówki, które obrazują funkcjonowanie poligonu wojskowego i obozów jenieckich, lokalizowanych w tej miejscowości od wojny francusko-pruskiej 1870-1871 do końca II wojny światowej.Większość zebranych i publikowanych przez Elżbietę i Mariusza Woźniaków kart pocztowych pochodzi z przełomu XIX i XX w., tj. okresu największego rozwoju widokówek i ich powszechnej popularności. Jak widać w wydanym albumie, zjawisko to nie ominęło również Łambinowic i okolic, chociaż ich treść dość znacznie odbiegała niekiedy od tematów powszechnie wówczas przedstawianych. Co można na nich zobaczyć? Przede wszystkim przedstawiają one rozbudowaną infrastrukturę poligonowo-obozową, a więc obiekty, które zlokalizowane były w Łambinowicach oraz w ich sąsiedztwie i spełniały funkcje usługowe dla poligonu wojskowego i obozów jenieckich, a także same obiekty poligonowe i obozowe. Obrazują też żołnierskie życie podczas ćwiczeń na poligonie oraz fragmentarycznie pobyt jeńców różnych narodowości w obozach jenieckich. Widać na nich także cmentarze i pomniki, będące symbolem tragicznych losów jeńców wojennych wielu narodowości. Do ułożenia dwa obrazki o wymiarach 26 x 18 cm. Każdy obrazek zawiera 24 elementów. Wiek: 4+

Cena: 35,39 34,75 zł
Dostępność: dostępny od ręki