BOB Budowniczy Pas z narzędziami

Inne

Informacje

Smoby BOB Budowniczy Pas z narzędziami. Album zawiera kolorowe reprodukcje tybetańskich zwojów malarskich thangka. Album poprzedzony jest wstępem , przybliżającym sztukę tybetańską i jej buddyjskie źródła., a także proces tworzenia thanek. Zasadnicza część albumu to prezentacja 52 thanek , zamieszczonych w całości oraz w powiększonych fragmentach, przybliżających ich najciekawsze elementy.